Intro image

AMI Digital Index: pro 82 procent českých uživatelů jsou sociální média zdrojem informací

Vladan Crha | 20.09.2018

Význam sociálních sítí jako zdroje informací v České republice roste. Za důležitý informační kanál je považuje 82 procent tuzemských uživatelů internetu, což je o pět procentních bodů více než v roce 2017. Vyplývá to z pravidelného průzkumu AMI Digital Index, který v prvním pololetí letošního roku realizovala společnost AMI Digital ve spolupráci s agenturou STEM/Mark.

Paradoxní je, že podle stejného průzkumu sociálním sítím zároveň nedůvěřuje celkem 57 procent respondentů. Za vysloveně důvěryhodné je považuje jenom 6 procent oslovených. Výsledky průzkumu už třetím rokem potvrzují dlouhodobý trend komplikovaného prolínání zpravodajských a sociálních médií. Přes deklarovaný odstup se stále větší část populace ke zprávám o okolním dění dostává právě prostřednictvím sociálních sítí, nikoliv přes tradiční média. 

Sociální média jsou přitom podle průzkum AMI Digital Index na žebříčku důvěryhodnosti poslední, hluboko za ostatními typy médií: rádiem (důvěřuje 73 procent dotázaných), online zpravodajstvím (68 procent), televizí (62 procent) a tiskem (60 procent). Respondenti tedy na jednu stranu tvrdí, že sociálním médiím příliš nedůvěřují, ale zároveň je stále více lidí přesto využívá jako důležitý informační kanál.

Jako zdroj informací jsou sociální sítě důležitější pro ženy (86 procent) než pro muže (79 procent). Nejvíce významné jsou pro mladší a nejstarší části populace - pro skupinu ve věku 15 až 29 let to je 84 procent, u lidí mezi 30 až 44 lety 80 procent, ale celých 85 procent u nejstarší dotazované skupiny 45 až 59 let. Zajímavé je, že k nejvýraznějšímu nárůstu došlo právě u nejstarších uživatelů – ještě v roce 2016 považovalo sociální média za významný zdroj informací jen 74 procent z nich. 

Rozdíly jsou vidět i ve významu, který sociálním médiím přisuzují lidé s různým vzděláním. Zatímco pro respondenty bez maturitního vzdělání jsou velmi důležitým zdrojem informací v 57 procentech a spíše důležitým u 29 procent, vysokoškoláci považují sociální sítě spíše za doplňkový zdroj informací - velmi důležité jsou jen pro 37 procent z nich, spíše důležité pro 39 procent.

Pro 89 procent uživatel v České republice jsou sociální sítě ale stále důležité především jako nástroj kontaktu s přáteli. Zábavu na nich hledá 85 procent uživatelů.

Novější články Zpět na přehled článků Starší články

Vážení klienti,

z důvodu plánované odstávky elektřiny ve dnech 20. a 23. 10. nebude funkční náš poštovní server ani pevné linky. Proto prosíme, své konzultanty kontaktujte výhradě na mobilním telefonu. Omlouváme se za způsobené komplikace a děkujeme za pochopení

AMI Digital