MONITORING A ANALÝZY

Díky online monitoringu o sobě víte vše a jste upozorněni včas na riziková témata. 

Na základě analýzy předmětu podnikání klienta doporučíme konkrétní formu monitoringu (co a kde monitorovat, výběr klíčových slov,…), který je vhodný nejenom pro sledování krizových témat, ale také pro možnost rozvoje vlastní komunikace. 

Přínosy monitoringu a jeho využití

Výstupy pro klienta

Jak budeme společně postupovat?

  1. Zjistíme oblast zájmu klienta
  2. Navrhneme vhodná klíčová slova
  3. Uděláme si rychlou analýzu
  4. Po schválení rozsahu monitoringu začneme s pravidelným sledování příspěvků dle zvoleného intervalu